Sakramenti su sveti čini koji vezuju vidljivo i nevidljivo, nebesko i zemaljsko, Božje i ljudsko. Oni su po svojoj definiciji vidljivi znakovi koji upućuju i posreduju nevidljivo Božje djelovanje na dobro i na spasenje čovjeka.

Sedam sakramenata:

1. Krštenje

2. Potvrda - Krizma

3. Pričest - Euharistija

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba

Liturgija dana

Novi župni listić!

Tribine za odrasle

tribine 2018 2019 naslovna

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Plakat djecji zbor112017mali

Go to top